SANOTEST 200


Sanotest 200 – ručná meracia súprava

 

Sanosil ručná meracia súprava Sanotest 200 je určená na rýchle stanovenie obsahu Sanosilu a hodnoty pH v kvapalinách.

 

Metóda merania:           

Meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil ako aj meranie hodnoty pH sa vykonáva pomocou fotometra po pridaní reagent SANOX (meranie Sanosilu) alebo fenolovej červene (meranie pH).

 

Merací rozsah:                Sanosil: 0 - 200 mg/l (ppm)*

                                        pH hodnota:    pH 6.8 - pH 8.4

 

Meranie obsahu Sanosilu: Na meranie obsahu Sanosilu sú určené dva rozsahy:
1. Sanosil  L : meranie v rozsahu 0-100 mg/l (ppm)
Pri tomto rozsahu postačuje použiť len 10 kvapiek reagentu SANOX na jedno meranie.
2. Sanosil  H : meranie v rozsahu 0-200 mg/l (ppm)
Pri tomto väčšom rozsahu sa 20 kvapiek reagentu SANOX na jedno meranie.  

 

Obmedzenia:                Prístroj Sanotest 200 nie je vhodný na meranie obsahu Sanosilu v minerálnej vode.

Kategórie: Súbory na stiahnutie: