Sanosil Super 25 Ag


Charakteristika

Sanosil Super 25 Ag je univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.

Sanosil Super 25 Ag sa používa najmä na dezinfekciu vody a/alebo potrubí, ale môže sa používať aj zriedený (obyčajne v koncentrácii 15 % – 33 %).

 

Princíp

Použitá aktívna látka je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. Počas komplexného výrobného postupu je účinná látka stabilizovaná a posilnená striebrom, čím sa dosahuje výrazne lepšia účinnosť proti mikroorganizmom. Stopy striebra, ktoré zostávajú na ošetrených plochách, nie sú viditeľné ani toxické. Účinne však zabraňujú opätovnej mikrobiologickej kontaminácii.

Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunečné steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemická reakcia kyslíka s molekulami bunečných stien spôsobuje ich denaturáciu a deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom strieborných iónov, ktoré sa viažu na disulfidové väzby proteínov reprodukčného komplexu ako aj metabolického systému mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácii alebo vyzrážaniu.

 

Účinnosť a aktívne látky

 • Baktérie, vírusy, kvasinky a plesne, bakteriálne endospóry, biofilmy

        50 % peroxid vodíka a 0,05 % striebra

 

Výhody a vlastnosti produktu Sanosil Super 25

 • univerzálny rozsah aplikácií
 • žiadne medzery pri použití
 • dlhotrvajúci účinok 
 • zabraňuje rekontaminácii
 • žiadne nebezpečenstvo bakteriálnej rezistencie
 • účinný vo vode pri teplotách 0°C – 95°C
 • účinnosť a dlhotrvajúci efekt sú garantované dokonca aj pri vysokých teplotách vody
 • žiadne nebezpečenstvo v prípade predávkovania
 • nevytvára sa žiaden zápach
 • nemá žiadny škodlivý účinok v zriedenom stave
 • žiadne karcinogénne ani mutagénne účinky
 • v zriedenom stave nespôsobuje podráždenie pokožky, očí ani sliznice
 • nemení chuť upravovaných potravín 
 • po aplikácii nie je potrebné oplachovanie
 • po aplikácii nie je potrebná neutralizácia 
 • prakticky neškodný pre odpadové vody a životné prostredie 
 • nevstupuje do chemickej  kombinácie so žiadnym iným chemickým prvkom
 • nemení hodnoty pH pri aplikácii v odporúčaných koncentráciách 
 • skladovanie možné až do 5 rokov
 • vlastné meracie a regulačné zariadenia  
 • patentované
 • všetci dodávatelia surovín a zariadení ako aj výrobné závody Sanosil® spĺňajú normy ISO 9001 resp. ISO 9002
 • certifikát DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

 

Technické údaje

Skupenstvo:   Kvapalné a priezračné ako voda. V koncentrovanej forme dáva len sotva znateľný zápach. V dávkach je Sanosil Super 25 bez zápachu a bez chuti.

Objemová hmotnosť:   1.196 kg/dm³

Bod varu:                      114.0° C pri 1013 millibar

Bod tuhnutia:                -51° C

pH hodnota:                  Sanosil Super 25: pH približne 1.2

Penivosť:                      Sanosil Super 25 nevytvára penu, je nepenivý.

Biodegradovateľnosť:

Sanosil Super 25 neznečisťuje životné prostredie. Jeho hlavná zložka, peroxid vodíka, neznečisťuje odpadové vody, pretože pri jeho rozklade vniká len voda a kyslík (2 H2O2 = 2 H2O + O2) – teda vedľajšie produkty, ktoré neznečisťujú životné prostredie.

Horľavosť:  

Sanosil Super 25 je nehorľavý. Kontakt s oxidovateľnými organickými látkami môže však viesť k samovznieteniu. Z uvedeného dôvodu však materiály ako vlna, drevo, slama, papier, petrolej, uhlie, textil a pod. nemali prísť do kontaktu so Sanosilom Super 25.

Korozívne vlastnosti:  

Odolné voči korózii sú na 99.5% hliník (neželezný), chrómniklová oceľ - napr. 1.4301, 1.4401, 1.4571 a PP, PVC, PE. V prípade lakovania alebo iných foriem náteru (povrchovej úpravy) bežne používaných v bazénoch alebo uskladňovacích nádržiach by sa mali vykonať predbežné testy na vhodných miestach. 

Korozívny účinok:        Koncentrácia:              1%

                                      Reakčný čas:              24 hodín

                                      Teplota:                     50° C

 

Materiál:

Aktuálna strata hmotnosti 

g/m2/24 hodín

Dovolená strata hmotnosti

g/m2/24 hodín

Hliník 99.5

Anticorodal

Galvanizované železo

Cr-Ni oceľ (18/8)

0.37

0.53

0.04

0.06

10

10

30

     0.5

 

Rozpustnosť vo vode: 

Sanosil Super 25 je úplne rozpustný vo vode a môže sa miešať s vodou v akomkoľvek pomere.

Vlhčiaca schopnosť:    

Vlhčiaca schopnosť a adhézia vody zmiešanej so Sanosilom Super 25 (v akomkoľvek pomere) sú rovnaké ako vlastnosti vody.

Tvorba povlakov:        

Sanosil Super 25 nevytvára žiadne povlaky na dezinfikovaných povrchoch.

Kategórie: Súbory na stiahnutie: