SanoClean Forte


Opis produktu

SanoClean Forte je čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý sa špeciálne používa na kombinované čistenie a dezinfekciu vodných systémov a rozvodov v jednom kroku. Na jednej strane kombinácia tenzidov odstraňuje špinu a na druhej strane v kombinácií s dezinfekčným činidlom vytvárajú dokonalý dezinfekčný efekt s dlhotrvajúcim účinkom.

Prípravok je prakticky nepenivý a preto má dobrú priľnavosť na všetky povrchy vnútorných rozvodov a nesmierne uľahčuje oplachovanie.  SanoClean Forte je tiež veľmi vhodný na prípravu a uloženie mopov, ktoré sa nemusia vysušiť po umytí uvedeným spôsobom.

SanoClean Forte obsahuje zmes kompatibilných tenzidov, ktoré dosahujú ideálny čistiaci účinok proti prírodným a syntetickým tukom a mastnostám, organickej kontaminácií a anorganickým znečisťujúcim látkam. Dezinfekčný účinok SanoClean je založený na dokázanom širokospektrálnom účinku dezinfekčného prostriedku Sanosil Super 25. Ako oxidačné činidlo je použitý peroxid vodíka, ktorý je stabilizátormi viazaný na komplexný roztok.

Striebro je pridané pre dobrý a dlhotrvajúci účinok, ktorý pôsobí oligodynamicky a katalyticky a podstatne zvyšuje účinok peroxidu. Dlhotrvajúci účinok striebra zabraňuje obnove rastu baktérií.

Ďalšie použitie

  1. Na individuálne aplikácie, šokovú dezinfekciu v naliehavých prípadoch

V naliehavých prípadoch na komunitnej úrovni (kontaminované vodovodné potrubia, rezervoáre, zavlažovacie systémy, atď.) sa ukázalo výhodné používať hasičské zariadenia (zariadenia na výrobu peny na hasenie). Tieto zariadenia sú ľahko dostupné, dajú sa pripojiť na pripojiť na prípojky vody, sú bezpečné a ľahko sa s nimi manipuluje. Nevýhodou týchto typov zariadení (Venturiho trubice) je nemožnosť veľmi presného dávkovania prípravku. Výkyvy nie sú neobvyklé. Musia sa brať do úvahy pri dávkovaní tak, aby sa vytvorila dostatočná bezpečnostná rezerva.

  1. Na bežné používanie

Je možné zakúpenie dávkovacieho zariadenia s piestovým dávkovaním. Umožňuje presnejšie dávkovanie v porovnaní s Venturiho trubicami a umožňuje pridávanie množstva prostriedku SanoClean podľa individuálnych požiadaviek.  

 

Dávkovanie

Odporúčame SanoClean Forte riediť v pomere 1:9 – 1:24. (Ďalšie riedenie je možné, ale bude viesť k zníženiu čistiaceho účinku a nárastu času účinnosti).

Ideálna dávka v zásade záleží na stupni znečistenia a stupni dezinfekcie, ktorý chceme dosiahnuť. Zvýšenie prevádzkovej teploty značne urýchľuje a zvyšuje účinok SanoClean Forte.

 


Doba účinnosti

Závisí od povrchovej štruktúry, znečistenia, teploty, mikrobiologickej záťaže a použitej koncentrácii prostriedku. Reakčný čas 1 – 2 hodiny sa všeobecne považuje za úplne dostatočný.

 

Použitie

Dezinfekcia/čistenie môžu byť vykonané štandardnými pracovnými postupmi alebo kontinuálnym tokovým procesom. Kontinuálne tokové procesy (recirkulácia, CIP) sú preferované, pretože mechanický účinok tečúcej vody značne zvyšuje čistiaci účinok.

Oplachovanie

Dezinfekčný prostriedok s uvoľnenými nečistotami musí byť vypláchnutý a dôkladne opláchnutý po dobe účinnosti. Treba použiť pitnú čistú vodu, aby sa zabránilo rekontaminácií. Ako alternatíva môže byť použitá oplachovacia voda dezinfikovaná Sanosilom S015 v množstve 200-600 ml/1000L na ochranu potrubí.

 

Ochranné opatrenia

Pri manipulácií so SanoClean Forte (aj v riedenom stave) používajte ochranné rukavice a okuliare.

Kategórie: Súbory na stiahnutie: