Prolifoss

Prolifoss
 • biologická degradácia fekálnych materiálov
špeciálne vyvinutý
 • na prevádzku a bakteriologickú reaktiváciu septikov, žúmp a lapačov tukov

Prolifoss bol špeciálne vyvinutý na prevádzku a bakteriologickú reaktiváciu septikov, žúmp a lapačov tukov.

 

Problémy so septikmi  a žumpami

 • Upchaté, zahltené septiky

Upchaté, plné a zle fungujúce septiky spôsobujú množstvo problémov.

 • Drahé čistenie je často nevyhnutné

Čistenie upchatých odpadových potrubí je drahé, nepríjemné a musí sa často opakovať.

 • Tvorba zápachu

Zápach vznikajúci pri čistení ako aj pri bežnej dennej prevádzke je veľmi nepríjemný.

 

Riešenie

 • Prolifoss je zložený z vyváženej kombinácie enzýmov a baktérií a používa sa na degradáciu fekálií, celulózy, papiera a bielkovinového a organického odpadu.
 • Prolifoss reaktivuje a udržuje mikrobiálnu flóru, ktorá mohla byť poškodená vypúšťaním chemických produktov z domácnosti, kyselinami, baktericídnymi látkami, detergentmi obsahujúcimi sírany, atď.
 • Prolifoss účinne potláča nepríjemné zápachy.

 

 

Princíp účinku

Účinok produktu Prolifoss je založený na špecifických vlastnostiach enzýmov a baktérií, ktoré iniciujú proces rozkladu fekálií, celulózy, bielkovinových a organických odpadových materiálov, atď. bez akéhokoľvek škodlivého účinku na životné prostredie (bez ďalších prídavných chemikálií), ľudí a zvieratá.

 • Enzýmy štiepia dlhé molekulové reťazce organických materiálov.
 • Produkty štiepenia sú potom účinkom mikroorganizmov konvertované na CO2 a vodu.

 

Výhody

 • Septiky sa musia čistiť len príležitostne
 • Zabraňuje upchávaniu potrubí
 • Zabraňuje tvorbe zápachu
 • Nie je korozívny
 • Nepoškodzuje životné prostredie
 • Bezpečná a jednoduchá manipulácia

Dávkovanie

Začiatok prevádzky a reaktivácia

Dávkovanie v takýchto prípadoch by sa malo vykonávať každý deň celý týždeň, t. j. 40 g Prolifossu na 1 m3 objemu. (Všeobecné pravidlo: 1 m3 pre každých 4 – 6 osôb). Rozpustite Prolifoss (prášok) vo vlažnej vode (maximálne 35°C), zamiešajte a a nalejte roztok buď do toalety a spláchnite alebo ho nalejte priamo do septiku. Opakujte každý deň celý týždeň; ak je to možné ako poslednú operáciu večer, aby mal Prolifoss dostatočný čas na reakciu celú noc. Priložená odmerka je na obsah 25 g produktu Prolifoss.

 

Údržba a preventívna úprava

Pridávajte 10 g produktu Prolifoss na 1 m3 objemu septiku v pravidelných intervaloch každé 2 – 3 týždne. Pri veľkých objemoch odpadovej vody je potrebné zvýšiť dávkovanie produktu Prolifoss. Odporúča sa priebežná úprava malými pravidelnými dávkami produktu.

Metóda aplikácie pre biologickú reaktiváciu septiku je rovnaká. Priložená odmerka je na obsah 25 g produktu Prolifoss.

Technické údaje

Obsah:

Aeróbne, nepatogénne mikroorganizmy, enzýmy, soli, výživné látky a nosič

Forma:

Béžový prášok (hustota cca 0,85 kg/dm3) s hodnotou pH 7,6

Optimálny účinok:

Optimálny rozsah pH pri aplikácii je 6 - 8

Škodlivosť:

Prolifoss neobsahuje žiadne patogénne mikroorganizmy a je bezpečný pre ľudí i pre zvieratá.

Balenie:

1 kg plastické nádoby v lepenkových škatuliach (6 x 1 kg)

Bezpečnostné opatrenia:

Nejedzte. V prípade náhodného kontaktu s očami opláchnite veľkým množstvom čistej vody. Nedýchajte prach pri riedení produktu.

Skladovanie:

Musí sa skladovať v originálnom balení. Neskladujte pri teplotách nad 40°C a pri relatívnej vlhkosti nad 45%, aby sa zamedzilo stratám bakteriologického a enzymatického potenciálu.

Záruka:

1 rok po dodaní

 

Kategórie: Súbory na stiahnutie: