ZOZNAM TESTOVANÝCH PATOGÉNNYCH MIKROORGANIZMOV

Produkty Sanosil sú testované podľa Európskych noriem EN: EN 1276, EN 1650,  EN 13697, EN 14348, EN 14476.

Účinnosť dezinfekčných prostriedkov Sanosil proti rôznym patogénnym mikroorganizmom bola testovaná a potvrdená vo viac ako 280 štúdiách vykonaných rôznymi medzinárodnými inštitúciami.