Živočíšna výroba

Chov hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka 

 

Prepuknutie infekčných chorôb spôsobených baktériami, vírusmi, plesňami, hubami a kvasinkami predstavuje jednu z najväčších hrozieb v komerčných hydinárňach alebo veľkochovoch ošípanych. Vysoký úhyn v dôsledku rozšírenia chorôb výrazne znižuje zisk a prosperitu fariem. Preto každý chovateľ urobí všetko, aby sa vyhol takýmto stratám. Eliminácia, resp. zníženie biologických rizikových faktorov (infekčných nákaz) starostlivým čistením a dezinfekciou sú najefektívnejšou formou zníženia úhynu a optimalizáciou zabezpečenia zisku v hydinárňach.

 

Sanosil® Dezinfekčný Program je vyvinutý v spolupráci s chovateľmi hydiny a ošípaných vo Švajčiarsku a v zahraničí. Produkty a postupy Sanosil boli testované v reálnych podmienkach hydinární a potvrdilo sa, že sú efektívne proti širokému spektru patogénov a obávaných mikroorganizmov, ako sú baktérie E.coli alebo Pseudomor hydiny (newcastelská choroba) a nedávno vtáčia chrípka (aviálna vírusová influenza) H5N1, H5, H7, H9, ako aj baktériám E. coli, Clostridium bacteria alebo Corona viruses.

 

Je dokázané, že Sanosil® produkty sú tiež účinné proti vysoko rezistentným mikroorganizmom, ktoré sa ťažko eliminujú. Navyše, dezinfekčné prostriedky Sanosil sú účinné proti baktériám v potravinárstve, ako sú Campylobacter a Salmonella.

 

Eliminácia, resp. zníženie biologických rizikových faktorov (infekčných nákaz) starostlivým čistením a dezinfekciou sú najefektívnejšou formou zníženia úhynu a optimalizáciou zabezpečenia zisku v chovoch ošípaných.

Cieľom, samozrejme, nie je vytvoriť sterilný „prasačí chlievik“, ale dosiahnuť kvantitatívne zníženie infekčných mikroorganizmov a tak zlepšiť zdravotný stav zvierat a ich prosperitu. Zníženie používania liečiv (antibiotiká, sulfonamidy, atď.) nielen šetrí finančné prostriedky, ale vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám spotrebiteľov týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti  a otázok životného prostredia. 

Sanosil® Dezinfekčný Program je vyvinutý v spolupráci s chovateľmi ošípaných vo Švajčiarsku a v zahraničí. Produkty a postupy Sanosil® boli testované v reálnych podmienkach chovov a potvrdilo sa, že sú efektívne proti širokému spektru patogénov a obávaných mikroorganizmov, ako sú baktérie E. coli, Clostridium bacteria alebo Corona viruses.

Je dokázané, že Sanosil® produkty sú tiež účinné proti vysoko rezistentným mikroorganizmom, ktoré sa ťažko eliminujú.

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

MULTI

hĺbkové odmasťovanie a ručné čistenie povrchov
Detail

Multienzym

prírodná starostlivosť a čistenie odpadných a kanalizačných systémov
Detail

Prolibac

biologická degradácia rastlinných a živočíšnych tukov
Detail

Prolifoss ST.E

na biologickú reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil S003

dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom aplikácií
Detail

Sanosil S006

vysoko účinný univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail