Živočíšna výroba

Chov hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka 

 

Prepuknutie infekčných chorôb spôsobených baktériami, vírusmi, plesňami, hubami a kvasinkami predstavuje jednu z najväčších hrozieb v komerčných hydinárňach alebo veľkochovoch ošípanych. Vysoký úhyn v dôsledku rozšírenia chorôb výrazne znižuje zisk a prosperitu fariem. Preto každý chovateľ urobí všetko, aby sa vyhol takýmto stratám. Eliminácia, resp. zníženie biologických rizikových faktorov (infekčných nákaz) starostlivým čistením a dezinfekciou sú najefektívnejšou formou zníženia úhynu a optimalizáciou zabezpečenia zisku v hydinárňach.

 

Sanosil® Dezinfekčný Program je vyvinutý v spolupráci s chovateľmi hydiny a ošípaných vo Švajčiarsku a v zahraničí. Produkty a postupy Sanosil boli testované v reálnych podmienkach hydinární a potvrdilo sa, že sú efektívne proti širokému spektru patogénov a obávaných mikroorganizmov, ako sú baktérie E.coli alebo Pseudomor hydiny (newcastelská choroba) a nedávno vtáčia chrípka (aviálna vírusová influenza) H5N1, H5, H7, H9, ako aj baktériám E. coli, Clostridium bacteria alebo Corona viruses.

 

Je dokázané, že Sanosil® produkty sú tiež účinné proti vysoko rezistentným mikroorganizmom, ktoré sa ťažko eliminujú. Navyše, dezinfekčné prostriedky Sanosil sú účinné proti baktériám v potravinárstve, ako sú Campylobacter a Salmonella.

 

Eliminácia, resp. zníženie biologických rizikových faktorov (infekčných nákaz) starostlivým čistením a dezinfekciou sú najefektívnejšou formou zníženia úhynu a optimalizáciou zabezpečenia zisku v chovoch ošípaných.

Cieľom, samozrejme, nie je vytvoriť sterilný „prasačí chlievik“, ale dosiahnuť kvantitatívne zníženie infekčných mikroorganizmov a tak zlepšiť zdravotný stav zvierat a ich prosperitu. Zníženie používania liečiv (antibiotiká, sulfonamidy, atď.) nielen šetrí finančné prostriedky, ale vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám spotrebiteľov týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti  a otázok životného prostredia. 

Sanosil® Dezinfekčný Program je vyvinutý v spolupráci s chovateľmi ošípaných vo Švajčiarsku a v zahraničí. Produkty a postupy Sanosil® boli testované v reálnych podmienkach chovov a potvrdilo sa, že sú efektívne proti širokému spektru patogénov a obávaných mikroorganizmov, ako sú baktérie E. coli, Clostridium bacteria alebo Corona viruses.

Je dokázané, že Sanosil® produkty sú tiež účinné proti vysoko rezistentným mikroorganizmom, ktoré sa ťažko eliminujú.

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

MULTI

hĺbkové odmasťovanie a ručné čistenie povrchov
Detail

Multienzym

prírodná starostlivosť a čistenie odpadných a kanalizačných systémov
Detail

Prolibac

biologická degradácia rastlinných a živočíšnych tukov
Detail

Prolifoss ST.E

na biologickú reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd
Detail

Sanosil Halo Fogger

prenosné zariadenie na výrobu aerosólovej hmly
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil S003

dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom aplikácií
Detail

Sanosil S006

vysoko účinný univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail