ZARIADENIA, POMÔCKY A MERACIE ZARIADENIA

 

 

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail

SANOTEST 200

určený na rýchle stanovenie obsahu Sanosilu a hodnoty pH v kvapalinách
Detail