Úprava TÚV

Legionella je patogénna baktéria, ktorá prežíva vo vlhkom prostredí. Podmienky s teplotou medzi 25°C a 50°C sú ideálne na jej množenie. Teplota vody je príčinou jej prítomnosti v technických systémoch. Legionella sa môže vyskytovať v systémoch s teplou vodou, v potrubiach s teplou vodou, v plaveckých bazénoch, zvlášť vo vírivých bazénoch, vodných prskajúcich atrakciách, parných saunách, chladiacich vežiach, klimatizáciách, odparovacích kondenzátoroch, atď.

Ako vnútrobunečné parazity na amébach a riasach môžu baktérie Legionelly ľahko prežívať nevľúdne podmienky ako napr. extrémne teploty alebo chlórovanie vody. Legionella spôsobuje zápal pľúc. Úmrtnosť pri nákaze Legionellou predstavuje v priemere 15%, pri neliečení dosahuje až 80% u osôb so slabou imunitou.

Dezinfekčný prostriedok Sanosil Super 25 Ag je viaczložkový dezinfekčný prostriedok. Ako oxidačné činidlo je použitý peroxid vodíka, ktorý je naviazaný na stabilizačné činidlá, aby vznikol komplexný roztok. Dlhotrvajúci účinok je zabezpečený pridaným stopovým množstvom striebra, ktoré vystupuje ako katalyzátor. Sanosil Super 25 Ag je efektívny proti baktériám, vírusom, amébam, hubám a riasám, je ľahko použiteľný pre koncového zákazníka. Je ekologicky neškodný, jeho účinnosť sa zvyšuje pri vysokých teplotách. Je dlhodobo skladovateľný, bez zápachu a bez chuti. Produkt je patentovaný švajčiarskou firmou Sanosil AG.

 

Typický priebeh spolupráce so zákazníkmi:

1) Analýza mikrobiológie vody na prítomnosť baktérie Legionella

  • Testy sa robia v certifikovaných laboratóriách

2) Inštalácia dávkovacieho čerpadla

  • Dodacia doba: 1 – 2 týždne
  • Cena za dodávku čerpadla a inštaláciu - závisí podľa kontaminácie, technického stavu a dimenzií čerpadla

3) Dezinfekcia systému dávkovaním dezinfekčného roztoku Sanosil Super 25 Ag

  • Dezinfekcia systému teplej vody sa zahajuje zvýšenou jednorázovou šokovou dávkou. Cieľom je narušenie a likvidácia biofilmu z vnútorných povrchov potrubí.

  • Vypustenie kontaminovanej vody zo systému - cieľom je odstránenie biofilmu a uvoľnených nánosov (hrdza, minerálne sedimenty, mŕtve jednobunečné organizmy a mikroorganizmy, atď.)

  • Kontinuálne automatické dávkovanie malého množstva Sanosilu do čerstvej pritekajúcej vody. Pomerový dávkovací systém (kontaktný vodomer s impulzom a dávkovacie čerpadlo) môže úspešne predísť obnove kontaminácie. Vylúčime tým potrebu dodatočných všeobecných dezinfekčných postupov.  

 

Sanosil sa aplikuje cyklicky, napr.: 2 – 3 dni do týždňa. Pravidelnosť záleží na viacerých faktoroch (rozľahlosť objektov, stav potrubia, denné prietoky, atď.), aplikácie prebieha po konzultáciách a testoch so zákazníkom.

 

Termická ochrana proti Legionelle vs Sanosil Super 25 Ag

 

Najjednoduchším preventívnym opatrením na predchádzanie kontamináciie vodovodných rozvodov Legionellou je zvýšiť teplotu vody v celom rozvodnom systéme nad 60°C. Zavedenie takéhoto opatrenia však aj tak bude viesť k nárastu 3 hlavných problémov:

1)  Pre zaistenie zodpovedajúcej hodnoty teplej vody na všetkých odberných miestach bude nutné zvýšiť ohrev na veľmi vysoké teploty. Toto obratom zvýši spotrebu energie (elektrina, plyn, nafta) a zvýšia sa prevádzkové náklady. Okrem toho vysoká teplota podporí koróziu a celkovú opotrebovateľnosť vodovodného rozvodu.

2)  Zvýšenie teploty celého systému nemusí vždy nutne viesť vo všetkých prípadoch k požadovanému (vyššiemu) tepelnému zvýšeniu vo všetkých jeho častiach; najmä v rozsiahlych vodovodných rozvodoch so slepými ramenami, nízkym prietokom a nevhodnou izoláciou. V takomto systéme môže prebehnúť kontaminácia prostredníctvom miešania vody v batériách alebo kohútikoch pri súbežnom otvorení a prietoku studenej a teplej vody, napr. pri umývaní rúk.

3)  Ďalším rizikovým faktorom je prítomnosť vzduchových bublín vo vodovodnom potrubí. Vzduch je zlým nositeľom tepla. Bude poskytovať „ochranu“ mikroorganizmom, ktoré nie sú odolné vysokým teplotám vody a tým im umožní prežiť a množiť sa v tejto bubline.

 

Jedinou alternatívou k minimalizácií rizika výskytu Legionelly zvýšením teploty je zodpovedná a pravidelná dezinfekcia vodovodných rozvodov či systému použitím biocídu. Problém tohto prístupu je vo voľbe dezinfekčného prostriedku. Ten by mal spoľahlivo zabiť všetky baktérie, jednobunkové organizmy a vírusy, nemal by mať korozívne účinky a naviac by nemal byť toxický pre ľudí a zvieratá.

 

Dezinfekčný prostriedok Sanosil Super 25 Ag spĺňa všetky tieto požiadavky.

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail