Technologická voda

Mikrobiologické zabezpečenie technologickej vody v mnohých odvetviach priemyslu je veľkou výzvou pre všetkých technológov zodpovedných za prevádzku.

 

V dnešnej dobe je veľký dôraz kladený na elimináciu biocídov na báze halogénov. V mnohých odvetviach priemyslu je preto veľkým problémom eliminovať mikrobiologickú kontamináciu vody a zároveň splniť prísne limity rozpadných látok po aplikácii biocídov.

 

S aplikaciou biocídov na báze halogénov je spojených aj mnoho negatívnych vplyvov. Negatívne ovplyvňujú senzorické vlastnosti produktu, fyzikálno-chemické parametre vody ako sú pH, vodivosť, urýchľujú koróznu rýchlosť častí technológie s ktorými prichádzajú do styku, pri vyšších teplotách sú nestabilné; ich účinnosť rýchlo klesá v priebehu času, čo spôsobuje ich nedostatočný účinok a tým aj ich nadmernú spotreba.

 

Spoločnosť Sanosil prináša riešenie všetkých uvedených problémov prostredníctvom produktu Sanosil Super 25 Ag.

 

Sanosil Super 25 Ag je oxidatívny, patentom chránený  biocíd na báze stabilizovaného peroxidu vodíka, potravinárskej kvality a koloidneho striebra.

Jeho hlavnými prednosťami sú:

 

 • dvojfázový synergický účinok oxidácie a oligodynamie
 • nie je známa rezistencia mikroorganizmov voči jeho účinku
 • reziduá sú voda, kyslík a stopové množstvo komplexu strieborných iónov
 • neovplyvňuje pH, vodivosť, koróznu rýchlosť
 • je stabilný a vysoko účinný aj pri vyšších teplotách
 • neovplyvňuje senzorické vlasnosti finálneho produktu 
 • možnosť dávkovania väčšieho množstvo účinnej látky v rámci limitov pre pitnú vodu
 • mikrobiologické zabezpečenie bez kompromisov 
 • nie je nebezpečný pre životné prostredie
 • nie je to jed
 • je schválený na kontakt s potravinami
 • nie je potrebné oplachovanie a neutralizácia povrchu po jeho použití.

 

Sanosil Super 25 Ag je oxidatívny biocíd s pridanou hodnotou.

 

Naše skúsenosti z praxe potvrdzujú vysokú pridanú hodnotu Sanosil Super 25 Ag po aplikácii v rôznych vodných systémoch v podobe eliminácie nákladov na filtre, údržbu, úsporu vody, počet odstávok vďaka čomu sa zvýši produkcia, zníženie nákladov na čistenie a sanitáciu.

 

Sanosil Super 25 Ag má široké uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach

 

 • vstupná voda
 • oplachová voda
 • chladiaca voda
 • technologická voda
 • práčky vzduchu
 • klimatizácie
 • vzduchotechniky
 • práčky ovocia a zeleniny
 • bazénová voda
 • zavlažovacie systémy

 

Preto pokiaľ je riešenie biocídneho, dezinfekčného, sanitačného režimu vašou aktuálnou témou neváhajte nás kontaktovať. Radi s vami skonzultujeme váš problém a nájdeme spoločné riešenie šité na mieru vašej technológii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail