Studňa

Máte problém s mikrobiologickou kontamináciou vody vo Vašej studni? No zároveň ste citlivý na obsah chlóru vo Vašej vode? Vadí Vám zápach chlóru? Dávkovanie chlóru je pre Váš systém nedostačujúce?

Na všetky tieto problémy máme pre Vás riešenie.

Dezinfekčné prostriedky Sanosil® spoločnosti Sanosil Ltd.  sú založené na synergickom pôsobení dvoch hlavných zložiek – peroxidu vodíka ako silného oxidačného činidla a oligodynamickom účinku striebra. Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunkové steny mikroorganizmov a spôsobuje ich deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom striebra, ktoré zabraňuje reprodukcii mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácii a zároveň zabráneniu opätovnej mikrobiologickej kontaminácii. 

 

Vysokú účinnosť a ekologickú či zdravotnú nezávadnosť ocenili aj rôzne medzinárodné inštitúcie ako napríklad Americká agentúra pre životné prostredie EPA či Nemecký inštitút pre aplikovanú hygienu VAH/DGHM. Samozrejmosťou je schválenie Slovenskými orgánmi na používanie Sanosilu na vodárenskú úpravu pitnj vody podľa zákona č 217/2017 Z.z.

 

Na základe kvalifikovaného rozboru vody v studni pre pitné účely Vám vieme odporučiť či už jednorazové / šokové prečistenie celého systému alebo kontinuálne dávkovanie na trvalé hygienické zabezpečenie pitnej.

Šoková dezinfekcia systému sa používa z dôvodu odstránenia biofilmu / mikrobiologickej kontaminácií v celom systému. Čím dôkladnejšie sa urobí šokové čistenie, tým jednoduchšie je nastavenie kontinuálneho dávkovanie.

Najpresnejší spôsob dávkovania dezinfekčného prostriedku je ovládanie cez prietokomer tak, aby sa zabezpečila dávka len na spotrebovanú vodu.

 

Sanosil Super 25 Ag sa môže používať na dezinfekciu studní / prameňov  dvomi rôznymi spôsobmi:

  1. Priame pridanie Sanosilu Super 25 Ag do vody zo studne / prameňa. Toto sa uskutočňuje na povrchu vody. Pretože Sanosil Super 25 Ag má väčšiu hustotu ako voda, preniká na dno studne / prameňa a pri svojom prieniku dezinfikuje celý objem vody. V závislosti od kvality surovej vody sa požadovaná koncentrácia Sanosilu Super 25 Ag pohybuje v rozmedzí 15 – 100 mg/l (ppm).
  2. Druhá metóda pozostáva v injektovaní zriedeného roztoku (približne 1 %) Sanosilu Super 25 Ag do priľahlého štrku, piesku alebo kamenistého podložia. Sanosil Super 25 Ag sa rozpúšťa vo vode, ktorá prechádza týmto podložím, čím dochádza k dôkladnej dezinfekcii vody.

Zvyšková koncentrácia Sanosilu Super 25 Ag sa môže sledovať pomocou indikátorových prúžkov Sanosil Measuring Strips, ručnou meracou súpravou Sanosil Hand-Measuring Kit alebo automatickou meracou a ovládacím zariadením Sanosil Automatic Measuring and Control Unit.

 

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail