Rastlinná výroba

Rastlinná výroba - obmedzenie strát po zbere úrody

Znižovanie strát potravín po úrode je v konkurenčnom ekonomickom svete jedným z hlavných cieľov poľnohospodárstva. Až 39 % vysoko sa kaziacich komodít, ako sú paradajky, marhule a hrušky sa zničia skôr,ko sa dostanú k spotrebiteľovi. Najväčšie straty sú spôsobené hnilobou a/alebo plesňami.  Opatrenia, ktoré podnikajú producenti na znižovanie strát, sa prejavujú v zvýšených cenách týchto komodít.

Zistilo sa, že hlavným dôvodom ničenia čerstvo obratého ovocia alebo zeleniny je spôsobený mikroorganizmami. Aby sa obmedzili biotické straty po úrode, je nevyhnutné zistiť maximum informácií o podstate organizmov spôsobujúcich choroby, o podmienkach, ktoré podporujú ich výskyt a faktoroch, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť spôsobovať tieto straty. 

 

Zníženie kontaminácie

Pred balením alebo skladovaním pozberaného ovocia alebo zeleniny, tieto sa často umývajú, aby sa odstránili nečistoty a prach. Žiaľ, umývacia voda často obsahuje vysokú koncentráciu patogénnych mikroorganizmov. Takže napriek tomu, že prach a nečistoty sa premývaním odstránili, súčasne sa ovocie  alebo zelenina rovnomerne pokryli vrstvou mikroorganizmov. Pravdepodobnosť hnilobného rozkladu sa zvyšuje veľkosťou a hĺbkou poškodeného povrchu ovocia alebo zeleniny, ako aj dĺžkou času, počas ktorého sú plodiny ponechané vo vode a teplotou okolia. 

 

Pridaním dezinfekčného prostriedku do umývacej vody sa môže dosiahnuť značné zníženie množstva patogénnych mikroorganizmov, ktoré významne prispieva k dlhšej životnosti plodín.

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať vhodný dezinfekčný prostriedok

 

Dezinfekčné prostriedky, ktoré sa majú použiť v potravinárskom a nápojovom priemysle na ochranu pred stratami plodín po zbere úrody, by mali spĺňať nasledovné podmienky:

 • Všeobecné použitie, t.j. musia zlikvidovať maximálne množstvo škodlivých mikroorganizmov;
 • Žiadne vedľajšie účinky na ovocie a zeleninu;
 • Nesmú poškodzovať životné prostredie a podľa možnosti by mali byť úplne biodegradovateľné;
 • Dlhotrvajúci účinok;
 • Schopnosť ničenia biofilmov;
 • Nesmú byť toxické a musia sa dať jednoducho používať;
 • Prijateľná cena;
 • Možnosť dlhodobého skladovania;
 • Účinné v čerstvej vode;
 • Jednoduché dávkovanie a možnosť stanovenia koncentrácie na mieste použitia;
 • Také chemické zloženie, ktoré nezanechá žiadne stopy dezinfekčného prostriedku na ovocí a zelenine určenej pre ľudskú spotrebu;
 • Spĺňať všetky národné a medzinárodné kvalitatívne štandardy.

 

Sanosil Super 25 AG spĺňa všetky uvedené podmienky.

 

Expozičný čas

Účinnosť ošetrenia dezinfekčným prostriedkom Sanosil Super 25 závisí významne na expozičnom čase, počas ktorého na plodinu pôsobí. Rýchle ponorenie plodiny do dezinfekčného prostriedku je oveľa menej efektívne ako dlhší expozičný čas, hoci Sanosil Super 25 vyvíja hlavnú časť svojho dezinfekčného účinku počas prvých minút svojho pôsobenia.

 

Dávkovanie

V závislosti od typu ovocia c zeleniny a expozičného času: 0,25 % - 5 % Sanosil Super 25. Ponúkame kompletnú škálu zariadení na presné dávkovanie a meranie koncentrácie Sanosilu.

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

MULTI

hĺbkové odmasťovanie a ručné čistenie povrchov
Detail

Multienzym

prírodná starostlivosť a čistenie odpadných a kanalizačných systémov
Detail

Prolibac

biologická degradácia rastlinných a živočíšnych tukov
Detail

Prolifoss ST.E

na biologickú reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil S003

dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom aplikácií
Detail

Sanosil S006

vysoko účinný univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail