Potravinársky priemysel

Oblasť aplikácií dezinfekčných, čistiacich a odmasťovacích prostriedkov Sanosil

 

Potravinársky priemysel

 • Konzervárenský priemysel
 • mäsový priemysel - bitúnky, spracovanie mäsa, mäsová výroba
 • mlynsko-pekárenský priemysel – cestoviny, múčne výrobky
 • cukrárenský priemysel – výroba čokolády
 • tukový priemysel – jedlé tuky a oleje, umelé tuky
 • spracovanie rýb
 • výroba esencií, atď.

 

Výroba a plnenie nápojov

 • Výroba a plnenie minerálnych vôd
 • nealkoholických nápojov
 • ovocných džúsov
 • vína
 • piva, atď.

 

Mliekarenský priemysel

Spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov, syrov, jogurtov, atď.

 

Úprava vody - technologická a studničná voda 

Sklady surovín - podlahy, steny, stropy, odtoky / prepravné a skladové kontajnery / plniace linky

Výroba  - podlahy, steny, stropy, odtoky / dekontaminácia plesní  / zmiešavacie zariadenia, triediace linky / dopravné a plniace linky a zariadenia / inštalácie CIP / zariadenia, stroje, nástroje / kontajnery, potrubia / pracovné odevy

Distribúcia / Sklady - prepravné kontajnery a vozidlá / dopravníkové zariadenia / filtre

Chladiace zariadenia / Klimatizačné systémy - chladiace systémy / zariadenia na premývanie vzduchu / ventilačné šachty

   

Odporúčané dávkovanie  

 Aplikácie

Sanosil Super 25 Ag

Koncentrácia %

Expozičný čas**

 Typ dezinfekcie

Technologická a studničná voda*

Inštalácie filtrov

Podlahy, steny, stropy

Protiplesňové opatrenia

Kontajnery

Spracovacie zariadenia

Nástroje, stroje, zariadenia

CIP inštalácie

Oplachovanie fliaš

Návratné fľaše / obaly

Chladiace systémy

Dopravníky a plniace linky

Plniace zariadenie

Dopravné vozidlá

 

10 ppm

2-3%

2-3%

10%

2-3%

2-3%

2-3%

2-3%

10 ppm

2-3%

20 ppm

2-3%

2-3%

2-3%

 

 

30 min.

60 min.

30 min.

do vysušenie

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

 

Dezinfekcia v hmote

Kontaktná dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Ponorenie

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Dezinfekcia v hmote

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

 

 *Je potrebné dodržiavať legislatívu príslušnej krajiny           

**Odporúčania týkajúce sa koncentrácií a expozičných časov sú založené na predpoklade, že sa jedná o úpravu čistých povrchov.

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

MULTI

hĺbkové odmasťovanie a ručné čistenie povrchov
Detail

Multienzym

prírodná starostlivosť a čistenie odpadných a kanalizačných systémov
Detail

Prolibac

biologická degradácia rastlinných a živočíšnych tukov
Detail

Prolifoss ST.E

na biologickú reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd
Detail

Sanosil Halo Fogger

prenosné zariadenie na výrobu aerosólovej hmly
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil S003

dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom aplikácií
Detail

Sanosil S006

vysoko účinný univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail