Potravinársky priemysel

Oblasť aplikácií dezinfekčných, čistiacich a odmasťovacích prostriedkov Sanosil

 

Potravinársky priemysel

 • Konzervárenský priemysel
 • mäsový priemysel - bitúnky, spracovanie mäsa, mäsová výroba
 • mlynsko-pekárenský priemysel – cestoviny, múčne výrobky
 • cukrárenský priemysel – výroba čokolády
 • tukový priemysel – jedlé tuky a oleje, umelé tuky
 • spracovanie rýb
 • výroba esencií, atď.

 

Výroba a plnenie nápojov

 • Výroba a plnenie minerálnych vôd
 • nealkoholických nápojov
 • ovocných džúsov
 • vína
 • piva, atď.

 

Mliekarenský priemysel

Spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov, syrov, jogurtov, atď.

 

Úprava vody - technologická a studničná voda 

Sklady surovín - podlahy, steny, stropy, odtoky / prepravné a skladové kontajnery / plniace linky

Výroba  - podlahy, steny, stropy, odtoky / dekontaminácia plesní  / zmiešavacie zariadenia, triediace linky / dopravné a plniace linky a zariadenia / inštalácie CIP / zariadenia, stroje, nástroje / kontajnery, potrubia / pracovné odevy

Distribúcia / Sklady - prepravné kontajnery a vozidlá / dopravníkové zariadenia / filtre

Chladiace zariadenia / Klimatizačné systémy - chladiace systémy / zariadenia na premývanie vzduchu / ventilačné šachty

   

Odporúčané dávkovanie  

 Aplikácie

Sanosil Super 25 Ag

Koncentrácia %

Expozičný čas**

 Typ dezinfekcie

Technologická a studničná voda*

Inštalácie filtrov

Podlahy, steny, stropy

Protiplesňové opatrenia

Kontajnery

Spracovacie zariadenia

Nástroje, stroje, zariadenia

CIP inštalácie

Oplachovanie fliaš

Návratné fľaše / obaly

Chladiace systémy

Dopravníky a plniace linky

Plniace zariadenie

Dopravné vozidlá

 

10 ppm

2-3%

2-3%

10%

2-3%

2-3%

2-3%

2-3%

10 ppm

2-3%

20 ppm

2-3%

2-3%

2-3%

 

 

30 min.

60 min.

30 min.

do vysušenie

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

 

Dezinfekcia v hmote

Kontaktná dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Ponorenie

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Dezinfekcia v hmote

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

Povrchová dezinfekcia

 

 *Je potrebné dodržiavať legislatívu príslušnej krajiny           

**Odporúčania týkajúce sa koncentrácií a expozičných časov sú založené na predpoklade, že sa jedná o úpravu čistých povrchov.

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

MULTI

hĺbkové odmasťovanie a ručné čistenie povrchov
Detail

Multienzym

prírodná starostlivosť a čistenie odpadných a kanalizačných systémov
Detail

Prolibac

biologická degradácia rastlinných a živočíšnych tukov
Detail

Prolifoss ST.E

na biologickú reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil S003

dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom aplikácií
Detail

Sanosil S006

vysoko účinný univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail

Sanosil Rapid S

dezinfekcia rúk s okamžitým účinkom
Detail