Odstraňovanie vodného kameňa, železa, mangánu, nánosov, rias

Kontaminácia v zariadeniach a inštaláciách na pitnú vodu

 

Sprievodné látky v pitnej vode vytvárajú vápenaté, okrové a aglomeračné usadeniny na stenách a povrchov nádrží a zásobníkov na pitnú vodu, čím poskytujú ideálne podmienky pre rast rias, baktérií, plesní, atď. Aby sa zabránilo rastu baktérií na povrchu nádrží a rovnako aj v samotnej pitnej vode, všetky tieto zariadenia musia byť dôkladne vyčistené a vydezinfikované aspoň raz za rok.

 

Sanosil Clean TW

Sanosil Clean TW bol špeciálne vyvinutý na čistenie a údržbu inštalácií pre pitnú vodu: rezervoáre, nádrže, studne, filtre, potrubné systémy, zariadenia na úpravu vody, atď. Chemicky čisté organické a anorganické kyseliny obsiahnuté  prostriedku Sanosil Clean TW, spolu s biologicky degradovateľnými inhibítormi a detergentmi  sú mimoriadne vhodné na odstránenie rias, nánosov a usadenín na báze železa, vápnika, mangánu, atď.

Vďaka špeciálnemu čistiacemu prostriedku Sanosil Clean TW doteraz zdĺhavé operácie môžu byť redukované na minimum, čím sa významne znižujú náklady na tieto procesy a znižuje sa ich ekonomická náročnosť.

Čistiaci prostriedok Sanosil Clean TW je vhodný na všetky bežné obkladové typy materiálov a autorizovaných povrchových vrstiev ako sú guma, epoxidové živice, PVC obklady, nátery, obkladačky, sadrové omietky, atď. Jedinou výnimkou sú galvanizované/pozinkované povrchy, ktoré by sa nemali čistiť pomocou prostriedku Sanosil Clean TW.

 

 

Sanosil Clean TW

špeciálne vyvinutý na čistenie a údržbu inštalácií pre pitnú vodu
Detail