Odpadová voda

Prolifoss ST.E je účinný bakteriálno-enzymatický prípravok, špeciálne vyvinutý na reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd (biologické filtre) a kalojemov (bio-oxidácia vodných nádrží), atď.

 

Možné problémy v čističkách odpadových vôd

 • Zahltenie / preťaženie čističiek
 • Rýchlo sa meniace pracovné podmienky
 • „Zadusené“ čističky
 • Nadmerné zaťaženie tukmi
 • Príliš vysoký / nízky BOD5
 • Ekologické poškodenie zapríčinené narastaním odpadov

 

Riešenie: Prolifoss ST.E

Účinok prípravku Prolifoss ST.E je založený na špecifických vlastnostiach enzýmov a baktérií, ktorých kombinácia umožňuje skvapalnenie a rozklad všetkých organických materiálov.

Prostredníctvom enzymatických a bakteriálnych procesov dochádza k úplnému rozkladu a všetkých proteínových a organických zvyškov bez akéhokoľvek poškodenia životného prostredia (bez ďalšieho prídavku chemikálií) a bez ohrozenia ľudí alebo zvierat.

 

Účinok prípravku Prolifoss ST.E

 • Enzýmy štiepia dlhé molekulové reťazce organických látok.
 • Degradačné produkty sa potom menia na CO2 a vodu účinkom mikroorganizmov

  

Výhody produktu Prolifoss ST.E

 

 • Urýchľuje rozklad obsahu čističiek odpadových vôd

Prolifoss ST.E priebežne napomáha a urýchľuje účinnú prevádzku čističiek odpadových vôd: aktívny rozklad obsahu čističiek sa urýchľuje a biologická a chemická spotreba kyslíka (BSK5 a CHSK) sa znižujú.

 

 • Urýchľuje prevádzku nových a „zadusených“ čističiek

Prolifoss ST.E, vzhľadom na schopnosť rýchleho vytvorenia stabilnej mikrobiologickej rovnováhy, je vhodný tak na naštartovanie prevádzky nových  čističiek, ako aj na reaktiváciu „zadusených“ biologických čističiek.

 

 • Lepšie znáša šokové zaťaženie

Prolifoss ST.E prináša trvalé zlepšenie procesu stability, čím sa ľahšie prekonávajú aj náhle sezónne zmeny pracovného zaťaženia čističiek.

 

 • Potláčanie vzniku objemných kalov

Hoci sa nedá úplne zamedziť prítomnosti vláknotvorných organizmov, Prolifoss ST.E zabraňuje ich rastu a tým aj kvaseniu kalov.

 

 • Prolibac proti zahlteniu tukmi

Prolifoss ST.E sa môže používať tiež v kombinácii s produktom Prolibac, ak je čistička zahltená tukmi (čo vo väčšine prípadov vedie k nežiaducemu peneniu).

 

 • Spracované odpadové vody sa môžu používať na zavlažovanie

Odpadové vody, ktoré boli spracované produktom Prolifoss ST.E, sa môžu používať na zavlažovanie.

 

 • Nekorozívny

Komponenty produktu Prolifoss ST.E sú prírodné a nemajú žiaden korozívny účinok.

 

 • Neškodí životnému prostrediu

Aeróbne a nepatogénne mikroorganizmy, enzýmy, živiny a látky, ktoré sa používajú ako nosiče v produkte Prolifoss ST.E sú absolútne neškodlivé pre životné prostredie.

 

 • Bezpečná a jednoduchá manipulácia

Prolifoss ST.E neobsahuje žiadne patogénne organizmy a je neškodný pre ľudí a pre zvieratá. Manipulácia s produktom Prolifoss ST.E je jednoduchá, ľahká, bezpečná a bezproblémová.

 

Podmienky pre aplikáciu produktu Prolifoss ST.E

Prolifoss ST.E môže mať plný účinok len vtedy, ak sú v biologickej časti čističky splnené nasledovné podmienky pred začiatkom jeho pôsobenia:

 

Hodnota pH

4,5 – 9,0

6,0 – 7,5

limitné hodnoty

optimálny rozsah pre aplikáciu

Obsah kyslíka

1 ppm

minimum

Pomer zastúpenia k N a P

(BSK5 : N : P)

200 : 10 : 1

100 : 10 : 1

minimum

optimum

Teplota

10°C – 40°C

30°C

limitné hodnoty

optimum

BSK5

nie menej ako 400 mg/l ak je to možné

 

 

Rýchle vytvorenie stabilnej mikrobiologickej rovnováhy účinkom Prolifoss ST.E bude uľahčené, ak sa kalová koncentrácia (prevzdušňovacia nádrž) počas počiatočného pôsobenia produktu zníži na 2 – 3 g DS/l. Koncentrácia sa môže následne potom upraviť na normálnu hodnotu.

 

Dávkovanie (všeobecne)

Prolifoss ST.E sa dodáva vo forme prášku alebo kvapaliny. Prolifoss ST.E prášok sa používa najmä pre malé, Prolifoss ST.E kvapalina pre stredné a veľké čističky. Dávkovanie Prolifoss ST.E prášok sa vykonáva ručne, dávkovanie Prolifoss ST.E kvapalina sa môže vykonávať buď ručne alebo plne automaticky. Požiadajte, prosím, o informáciu o plne automatickej dávkovacej jednotke Sanosil.

 

 • Prolifoss ST.E prášok:

Rozpustite Prolifoss ST.E prášok v pomere 1 : 10 vo vlažnej vode (maximálne 35°C) a jemne miešajte niekoľko minút. Nechajte stáť 30 – 45 minút, aby mohol začať proces reprodukcie mikroorganizmov. Potom pridajte túto emulziu do vstupného prúdu alebo do časti mikrobiologického spracovania čističky po hlavnom prítoku odpadu do čističky.

 

 • Prolifoss ST.E kvapalina:

Potrebné množstvo produktu Prolifoss ST.E sa dávkuje ručne alebo pomocou plnoautomatického dávkovacieho zariadenia Sanosil priamo na vstup do prevzdušňovacej nádrže.

 

Tabuľka dávkovania (udržiavacie dávkovanie)

 

Denný prítok do čističky

v m3 / deň

Denná dávka Profiloss ST.E

na deň / na vstupujúci m3

0 - 1 999 m3

0,39 g

2 000 - 4 999 m3

0,30 g

5 000 - 9 999 m3

0,27 g

10 000 - 14 999 m3

0,24 g

15 000 - 19 999 m3

0,21 g

viac ako 20 000 m3

0,18 g

 

Začiatok prevádzky

Pri uvedení čističky do prevádzky sa musí dávkovanie počas prvých štyroch týždňov zdvojnásobiť. To isté platí aj v prípade naštartovanie prevádzky po prerušení procesu.

V prípade nadmerného zaťaženia čističky odporúčame nalievať vypočítané množstvo počas 6 – 8 separátnych operácií v 3 – 4 hodinových intervaloch do vstupu do prevzdušňovacej nádrže alebo automatické dávkovanie pomocou dávkovacieho zariadenia Sanosil.

 

Nadmerné zaťaženie čističky tukmi

Ak musí čistička – okrem rozkladu uhľovodíkov a proteínov (napr. celulóza, zemiakový škrob,, atď.) – spracovať a rozkladať aj nánosy tukov a mastnoty, odporúčame miešať kvapalný Prolifoss ST.E so zodpovedajúcim množstvom kvapalného produktu Prolibac.

Celková kvantitatívna dávka zostáva rovnaká, zmiešavací pomer medzi Prolifoss ST.E a Prolibac závisí od znečistenia a pomeru proteínov / uhľovodíkov / tukov.

Produkty Prolifoss ST.E a Prolibac sú miešateľné v akomkoľvek pomere.

Prolifoss ST.E

na biologickú reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd
Detail

Prolibac

biologická degradácia rastlinných a živočíšnych tukov
Detail

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail