Obytné priestory / Depozitáre / Sklady

Faktory spôsobujúce rast plesní

Plesne a ich spóry môžeme nájsť skoro všade; sú súčasťou nášho prirodzeného prostredia. Rast plesní vo vnútorných priestoroch je obyčajne určovaný tromi faktormi: vlhkosťou, dodávaním potrebných živín a teplotou. 

Plesne môžu rásť na rôznych materiáloch, ako sú:

 • drevo, preglejka
 • papier, lepenka
 • tapety, lepidlá
 • syntetické materiály, plasty, silikón
 • koberce a ostatné podlahové materiály a lepidlá
 • maľby/farby a laky
 • koža

Dokonca aj na cementových a betónových podlahách môže dôjsť k rastu plesní. V prípade istej vlhkosti (cca 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu) plesne sa môžu vyvinúť aj na materiáloch, ktoré nemožno považovať za zdroj živín (napr. sklo) za predpokladu, že je na nich usadený organický materiál a prach.

Ideálne podmienky rastu sú tiež na povrchoch, kde kondenzuje vlhkosť.

 

 

Sú plesne nebezpečné alebo len nepríjemné?

Plesne sa rozmnožujú pomocou maličkých spór. Spóry plesní sa vznášajú vo vzduchu vonku i vnútri. V závislosti od veľkosti a tvaru sa môžu vznášať vo vzduchu hodiny a dokonca dni. V malých množstvách sú obyčajne spóry plesní neškodné. Neustále vystavenie pôsobeniu plesní však môže spôsobiť alergické reakcie a ďalšie zdravotné problémy, najmä senzitívnym jedincom. (Niektoré typy plesní, tzv. toxické plesne, emitujú jedovatý mykotoxín.) Známe alergické reakcie spôsobujú upchatie nosa, kýchanie, nádchu, zápal spojiviek, žihľavku a astmu, bolesti hlavy, horúčku a hnačku. Jedinci s oslabeným imunitným systémom (nemluvňatá, choré osoby, starší ľudia, atď.) môžu byť ďalej ohrození spórami v dýchacom ústrojenstve, čo môže spôsobiť vážne pľúcne infekcie (mykóza).

 

Sanácia: prvé kroky

Prvým krokom sanácie je lokalizácia plesňovej kontaminácie. Charakteristický plesňový zápach alebo škvrny na stenách, stropoch alebo nábytku sú indikátormi problému. Možno bude nevyhnutné sprístupniť stropy, podkrovia, či iné priestory, atď., aby sa našiel zdroj kontaminácie. 

Sanačná akcia, ktorá neodstráni príčinu rastu plesní, nemôže byť úspešná z dlhodobého hľadiska. Opätovná kontaminácia sa skôr či neskôr znovu objaví (dokonca ani najlepší fungicíd nemôže zaručiť úspech, ak sa neodstráni zdroj plesňovej kontaminácie). 

Ovládať plesne znamená ovládať vlhkosť. Objavenie a eliminácia problému vlhkosti je najdôležitejším krokom na kontrolu plesní. Sledovanie teploty a relatívnej teplomerom a vlhkomerom je veľmi užitočné.

Pravidlo pre apartmány a byty: riziko vzniku plesní v dôsledku kondenzácie vlhkosti môže existovať v období jeseň/zima, ak pri izbovej teplote 20°C, je nameraná relatívna vlhkosť vzduchu 65 % viac ako 3 hodiny denne. Meranie sa vykonáva v strede miestnosti, približne 1 m nad podlahou.

Existuje veľa zdrojov vlhkosti. Najčastejšie zdroje v budovách sú napríklad: 

a) vonkajšia vlhkosť:

 • strecha a klampiarske netesnosti/ trhliny (najmä na plochých strechách);
 • praskliny v murive;
 • nedostatočné vysušenie po stavebných prácach;
 • prienik vody z dôvodov netesnosti potrubí, prasknutých vodovodných a odpadových potrubí, povodní, atď.

b) vnútorná vlhkosť:

 • nedostatočné vyhrievanie a ventilácia najmä v tesne uzatvorených a izolovaných budovách;
 • zlé alebo nedostatočné odvetrávanie v kúpeľniach bez okien;
 • kondenzácia vlhkosti na chladných povrchoch ako sú vonkajšie steny. Príklad: vlhkosť bude kondenzovať pri ochladení povrchu z 20°C na 13°C pri relatívnej vlhkosti 60 %.

Odstráňte zdroj poškodenia adekvátnymi opravnými prácami a odstráňte viditeľné dôsledky zintenzívnením vetrania a/alebo odvlhčovaním ohrozených oblastí, čím sa odstránia ideálne podmienky pre rast a zabráni sa ďalšiemu rastu plesní. 

 

Sanácia:  odstránenie plesní

Na odstránenie plesní sa často odporúča ocot ako starý domáci liek. Problém s octom je ten, že mnoho konštrukčných materiálov, najmä vápno, má tendenciu neutralizovať kyselinu octovú.  S octom sa dodatočne poskytujú plesniam aj nové živiny. Ani bór, ani hydrouhličitan sodný (jedlá sóda) nedávajú uspokojivé výsledky pri odstraňovaní plesní.   

Najefektívnejším riešením je použitie fungicídov. Ich použitie však treba starostlivo zvážiť, pretože mnohé fungicídy obsahujú vysoko toxické látky (napr. ortuť, arzén, aldehydy ...), ktoré môžu mať škodlivý vplyv na zdravie pri aplikácii vo vnútorných priestoroch pri dlhšom používaní. Povrchovo aktívne látky/kvartérne amóniové zlúčeniny sú selektívne vo svojej účinnosti a neodstraňujú všetky typy plesní. Prípravky obsahujúce aktívny chlór vytvárajú silný zápach a v kontakte s kyselinami môže dochádzať k vzniku vysoko jedovatého chlóru. 

Neškodný a účinný fungicídny prípravok je Sanosil S010 s peroxidom vodíka a striebrom ako hlavnými aktívnymi látkami. Pri ošetrení napadnutých miest plesňami sa do okolia neuvoľňujú žiadne látky okrem kyslíka (O2). Preto sa v prípade použitia prípravku Sanosil S010 netreba obávať žiadnych vedľajších škodlivých účinkov na okolité ovzdušie. Veľmi malé množstvo striebra, zostávajúce na dezinfikovanom povrchu, je neviditeľné a nie je toxické, ale účinne zabraňuje opätovnej mikrobiologickej kontaminácii.

Sanosil S010 nemá žiaden karcinogénny ani mutagénny účinok. Je prakticky neškodný pre odpadové vody a životné prostredie.

 

Použitie

Všeobecne:

 • Ak je to možné, izolujte postihnutú oblasť od ostatného bytového priestoru. Použite plastickú fóliu na oddelenie pracovnej oblasti od nenapadnutej časti, zatvorte dvere a pred vstupom do nenapadnutej časti si prezlečte odev a prezujte obuv.
 • Nechytajte plesne holými rukami – používajte ochranné rukavice.
 • Nevdychujte spóry plesní – používajte ochrannú masku (pokrývajúcu ústa a nos) na ochranu proti jemnému prachu.
 • Zabráňte kontaktu spór plesní s očami – používajte ochranné okuliare.
 • Používajte ochranné návleky na obuv alebo ju starostlivo vyčistite mokrou handrou po skončení dezinfekčných prác.
 • Po dezinfekcii sa osprchujte a prezlečte. Operte pracovný odev minimálne pri 60°C.

 

Prvotná dezinfekcia:

Pri prvotnej dezinfekcii ošetrite plesňové škvrny 0,5 - 1dcl Sanosil S010 (pozri bod 7.5). Už toto ošetrenie zneškodní veľkú časť plesní. Ak je to možné, nechajte pôsobiť roztok 2 - 4 hodiny, hoci 99 % zmáčaných plesní je už zničených približne po 60 minútach.

 

Odstránenie mŕtvej biomasy

Pretože mŕtve plesne majú stále alergický potenciál, mali by sa dôkladne, očistiť kefou alebo oškrabať po počiatočnom ošetrení Sanosilom S010, plastickou kefou a horúcou vodou, ak je to nevyhnutné. Potom nechajte ošetrené miesto dôkladne vysušiť. V prípade veľmi silného napadnutia plesňami bude možno potrebné odstrániť vrchnú vrstvu steny (napr. tapetu, sadrovú omietku, omietku a pod.) drôtenou kefou/nožom na tmel alebo je obúchať kladivom namiesto samotného očistenia povrchu*. Používajte ochranné pomôcky. Odstránené časti steny sa musia okamžite zlikvidovať. 

 

Post-dezinfekcia

Druhá časť dezinfekcie sa vykoná po prvej dezinfekcii a čistení, aby sa zabezpečilo dôkladné zneškodnenie akýchkoľvek ešte prítomných plesní. Po druhej dezinfekčnej aplikácii (pozri bod 7.5) povrch znova NEOPLACHUJTE. Stenu možno obnoviť po vysušení (pozri bod 9). Po skončení dezinfekcie miestnosť dôkladne vyčistite vákuovým čistiacim  zariadením vybaveným HEPA filtrom* na odstránenie vzdušných (mŕtvych) čiastočiek plesní. Počas procesu sa môže používať vhodné čistiace zariadenie na vzduch, napr. DA 3018E (Honeywell). Toto zariadenie efektívne znižuje množstvo spór vo vzduchu. 

 

* Nevyhnutným predpokladom je, že použitý vákuový čistič zadržiava častice v rozsahu veľkosti od 1 do 5 mikrometrov (1 mikrometer = 1/1000 millimetra).

 

Praktické rady: práca s prostriedkom Sanosil S010

Navlhčite plesňové škvrny prostriedkom Sanosil S010 približne 5 - 10 cm za jej okraje. Dezinfekčný prostriedok sa buď nastrieka alebo nanesie tampónom alebo širokou kefou. Prostriedok sa nanáša nezriedený. Použite len toľko dezinfekčného prostriedku, koľko vsiakne do steny tak, aby po nej nestekal v kvapkách. Nanášanie možno bude potrebné zopakovať v závislosti od intenzity napadnutia.

Upozornenie: na náteroch bielych stien (pigmenty oxidu titaničitého/titánová beloba), ako aj plastických (rámy plastických okien) a lakovaných povrchoch môže dôjsť k vytvoreniu škvŕn po použití dezinfekčného prostriedku. Preto je vhodné odskúšať účinok dezinfekčného prostriedku na vhodnom mieste pred jeho použitím. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho použitia prípravku. 

 

Dávkovanie:

Približne 50 – 100 ml / m2 dezinfekčného prostriedku Sanosil S010 (v závislosti od absorpčnej schopnosti príslušného povrchu). Podľa rozsahu znečistenia treba postup niekoľkokrát zopakovať. 

Približná celková spotreba:

 • Ľahké znečistenie plesňami (plesňové škvrny): približne 0,1 – 0,2 l/m2  
 • Silné znečistenie plesňami:                             približne 0,2 – 0,4 l/m2

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail

Sanosil S006

vysoko účinný univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom
Detail

Sanosil S003

dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom aplikácií
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail