Meracie zariadenia

meracie zariadenie Sanotest 200

meracie prúžky Sanostrips

 

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

SANOTEST 200

určený na rýchle stanovenie obsahu Sanosilu a hodnoty pH v kvapalinách
Detail