LEGIONELLA

Legionella je rod patogénnych gramnegatívnych baktérií. Do tohto rodu patria aj druhy spôsobujúce legionelózu, čiže „Legionársku chorobu“, najmä druh L. pneumophilaLegionella sa bežne vyskytuje v rôznych prostrediach, je známych minimálne 50 druhov a 70 sérotypov.

 

Rod Legionella získal svoj názov po júli 1976, po záhadnom ochorení, ktoré postihlo 211 osôb, z ktorých 34 zomrelo. Prepuknutie choroby bolo najskôr hlásené u osôb pôsobiacich v organizácii American Legion – asociácií amerických vojenských veteránov. Epidémia choroby, ktorá vypukla práve v dňoch 200-ročného výročia podpísania Deklarácie nezávislosti – získala veľkú publicitu a spôsobila v USA veľké obavy. 18. januára 1977 bola ako pôvodca identifikovaná doteraz neznáma baktéria, neskôr nazvaná Legionella.

 

V podstate existujú tri dôvody pre neskorú identifikáciu Legionelly. Na jednej strane sú symptómy spôsobené baktériami L. Pneumophila veľmi podobné symptómom (atypického) zápalu pľúc nebakteriálneho pôvodu. Na druhej strane má L. Pneumophila veľmi neobvyklé požiadavky na prenášača baktériovej kultúry. Prenášači baktériovej kultúry zvyčajne využívajú pre inkubáciu baktérie zápalu pľúc a nemajú ideálnu koncentráciu cysteinu a železa. Tretím dôvodom je skutočnosť, že L. Pneumophila sa nedá stanoviť Gramovou metódou s bežnými postupmi a o to je zložitejšie zistiť túto baktériu pod mikroskopom.

 

V ľudskom organizme môže Legionella Pneumophila spôsobiť tvz. legionársku nemoc - silný bakteriálny zápal pľúc sprevádzaný kašľom, horúčkou, žalúdočnými a črevnými symptómami, atď. a v niektorých prípadoch až smrťou. Niektoré skupiny obyvateľstva sú vystavené väčšiemu riziku ako iné. Je to spôsobené rozvojom silných infekcií Legionelly: starší ľudia s oslabenou imunitou, atď.

 

Infekcia Legionelly môže prepuknúť často v nemocniciach, domovoch dôchodcov, zariadenia pre handicapovaných a rovnako v zdravotníckych a zábavných strediskách. A to nielen pre prítomnosť špeciálne citlivej skupiny obyvateľstva, ale rovnako v dôsledku typu sanitárneho zariadenia (veľké budovy s rozsiahlymi vodovodnými rozvodmi). Preto sa toto riziko týka aj hotelov.

 

Prvotnou cestou infekcie Legionellou do ľudského organizmu je inhalácia baktérie v aerosólovom stave. Preto sa táto záležitosť prednostne týka spŕch, kohútikov, vodných uzáverov, odparovacích kondenzátorov, ventilátorov, vírivých vaní a ďalších zariadení, v ktorých sa môže vytvárať aerosól.

Ako náhle sa Legionella dostane do pľúc, napáda makrofágy (vlastné leukocytové ochranné bunky tela). Aj keď sa tieto bunky sami chránia hlienovým filmom, Legionella zabraňuje tomu, aby mohli byť strávené zo strany makrofágov a dokonca sa u nich množia. Táto reprodukcia pokračuje až do momentu, kedy mikrofágy prasknú a uvoľnia stovky nových baktérií Legionelly.

 

 

LEGIONELLA V PITNEJ VODE a TÚV

Bežné ošetrenie vody baktérie Legionelly neničí, takže sa v dodávka mestskej pitnej vody vyskytuje malé množstvo Legionelly. Nielen makrofágy (vlastné telesné leukocytové bunky) napádajú baktérie Legionelly, ale rovnako meňavky, prvoky a riasy (jednobunkové organizmy, ktorý sú prítomné v pitnej vode).

Prítomnosť týchto jednobunkových organizmov závisí na veľkom rozsahu štruktúry vnútorného povrchu vodovodného potrubia, na rozvodnom systéme a na teplotách vyskytujúcich sa v týchto rozvodoch. Rozsah a sediment v rozvodnom systéme, slepé odbočky a rovnako nízke teploty v rozvodoch podporujú ich rast. Baktérie Legionelly sa naďalej množia vnútri buniek až do tej doby, kým neprasknú.

Obalená Legionella v jednobunkových organizmoch je prakticky odolná proti ultrafialovému žiareniu, ošetreniu chlórom, ozónom a ďalšími dezinfekčnými technikami. Dokonca je dosť odolná i na pôsobenie teploty, pokiaľ je vystavená len krátkodobému pôsobeniu.

 

Dezinfekčné prostriedky Sanosil patria dokázateľne medzi najúčinnejšie na likvidáciu baktérií Legionelly.

Sanostrips 200

rýchle meranie obsahu dezinfekčného prostriedku Sanosil vo vode
Detail

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail

Sanosil Q-Jet

zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu
Detail

Sanosil Easyfog

Prenosné zariadenie na výrobu studenej hmly
Detail

Sanosil S010

účinný fungicídny dezinfekčný prostriedok
Detail