Chladiace systémy

Chladiace systémy sú významnou a neoddeliteľnou súčasťou energetiky, priemyselnej výroby, nemocníc, verejných budov, občianskej vybavenosti budov, atď. Okrem výmeny energií / tepla musia zabezpečovať najmä spoľahlivú a bezpečnú prevádzku z hľadiska ochrany a komfortu ľudského faktora i životného prostredia.

 

Základným predpokladom pre efektívne chladenie  je vynikajúca kvalita obehovej vody v systémoch chladenia.

K tomu je potrebný správny biocídny a chemický režim úpravy chladiacej vody.

Biocídny režim je potrebný kvôli eliminácii mikrobiologického zaťaženia, tvorbe biofilmu a rias, ktoré spôsobujú zanášanie celej technológie chladenia čo prispieva k znižovaniu efektívnosti chladenia a prispieva k zvyšovaniu nákladov na prevádzku a údržbu.

V súčastnosti sa najčastejšie používajú biocídy na báze halogénov, ich aplikácia však prináša aj množstvo neželaných problémov.

Musia sa kombinovať aby sa predišlo vzniku rezistnecie, negatívne ovplyvňujú fyzikálno-chemické parametre vody, sú málo účinné čo prispieva k nadmernej spotrebe chemikálii.

Spoločnosť Sanosil prináša na trh unikátne patentom chránené biocídy na báze peroxidu vodíka a kolidneho striebra, 

Hlavnými prednosťami produktov Sanosil sú: 

 • dvojfázový synergický účinok oxidácie a oligodynamie
 • nie je známa rezistencia mikroorganizmov voči jeho účinku
 • reziduá sú voda, kyslík a stopové množstvo komplexu strieborných iónov
 • neovplyvňuje pH, vodivosť, koróznu rýchlosť
 • je stabilný a vysoko účinný aj pri vyšších teplotách
 • mikrobiologické zabezpečenie bez kompromisov 
 • nie je nebezpečný pre životné prostredie
 • nie je to jed.

Sanosil Super 25 Ag a Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) je oxidatívny biocíd s pridanou hodnotou.

Naše skúsenosti z praxe potvrdzujú vysokú pridanú hodnotu Sanosil Super 25 Ag po aplikácii v rôznych vodných systémoch v podobe zníženia nákladov na filtre, údržbu, počet odstávok vďaka čomu sa zvíši produkcia a zníženie nákladov na čistenie. V neposlednom rade je to zníženie spotreby vody vzhľadom na to, že naše biocídy neovplyvňujú zahustenie chladiacich okruhov.

Ak je teda optimalizácia chemického režimu chladiacich veží vašou prioritou, neváhajte nás kontaktovať.

Chemický režim úpravy vody pre chladiace systémy zabezpečujeme komplexne na kľúč podľa vašich požiadaviek vrátane online monitoringu, dávkovania, biocídneho režimu doplneného vhodne o inhibítory korózie, stabilizátory tvrdosti, disperzanty, pravidelným servisom a analýzami priamo u Vás.

Dôležité požiadavky na biocídne prostriedky v chladiacich systémoch:

 

Mikrobiocídna účinnosť - biocídny prostriedok:

 • Musí spoľahlivo eliminovať patogénne baktérie v obehovej vode chladiacich veží (napr. Legionella, Pseudomonas, E. coli, atď.) a udržiavať ich úroveň pod legislatívne prípustnou hodnotou
 • Musí mať dlhotrvajúci účinok, aby sa zabránilo opätovnej tvorbe mikrobiologickej kontaminácie v systéme
 • Musí spoľahlivo likvidovať vláknotvorné baktérie ako aj baktérie redukujúce sírany aby sa zabránilo korózii a tvorbe usadenín vo výmenníkoch tepla
 • Musí mať schopnosť efektívne narušovať a odstraňovať prítomné biofilmy v systéme
 • Nesmie mať škodlivé účinky na ľudí a zvieratá z hľadiska toxicity a nesmie mať karcinogénny ani mutagénny efekt
 • Musí mať schválenie na používanie príslušnými orgánmi.

 

Z hľadiska ochrany životného prostredia biocídne prostriedky používané na dezinfekciu obehovej vody v chladiacich systémoch:

 • Nesmú negatívne vplývať na životné prostredie a mali by byť 100 % biodegradovateľné
 • Nesmú zvyšovať AOX emisie (Absorbable Organic Halides – absorbovateľné organické halogenidy).
 • Nesmú mať žiadny alebo len minimálny korozívny efekt na prevádzkové zariadenia.

 

Zároveň by mali zabezpečovať optimálnu čistotu povrchu kondenzátorov / výmenníkov tepla zbavením inkrustačných depozitných nánosov, aby sa zabezpečil lepší prestup tepla (optimalizovaná k-hodnota).

Takýmto spôsobom:

a) dochádza k vyššej produkcii energie v generátoroch

b) zároveň dochádza k nižšej spotrebe energie chladiacich ventilátorov.

 

Biocídny prípravok Sanosil Super 25 Ag a Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) spĺňa všetky uvedené požiadavky.

 

Sanosil Super 25 Ag a Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) má široké spektrum účinnosti, jeho baktericídny účinok pôsobí na všetky typy mikroorganizmov, je veľmi účinný proti:

· Bakteriofágom

· Vírusom

· Sporulujúcim mikroorganizmom

· Kvasinkám

· Plesniam

· Vláknotvorným baktériám

· Baktériám redukujúcim sírany.

 

Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) je veľmi rýchlo a efektívne účinný proti:

· Grampozitívnym baktériám

· Gramnegatívnym baktériám

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) neobsahuje žiadne látky, ktoré produkujú AOX, chladiace systémy používajúce Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) nespôsobujú žiadne zvýšenie škodlivých AOX látok v ovzduší. Efektívny účinok Sanosilu Super 25 AG (Chladiace veže) zabraňuje tvorbe mikrobiologických nánosov na povrchoch kondenzátorov, čím dochádza k zvýšeniu prevádzkovej účinnosti chladiacich systémov. Vo veľkých zariadeniach a elektrárňach dokonca i chvíľkové zvýšenie rýchlosti prenosu tepla môže viesť k podstatnému zvýšeniu zisku v miliónoch EUR v priebehu celého roku. Nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia na zníženie korózie. V koncentráciách používaných v chladiacich systémoch biocíd Sanosil Super 25 AG (Chladiace veže) nemá žiadny alebo len minimálny korózny účinok.

Sanosil Super 25 AG (chladiace veže)

Vysoko koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre chladiace systémy (chladiace veže)
Detail

Sanosil Super 25 Ag

univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre profesionálne použitie, vhodný na povrchovú dezinfekciu, dezinfekciu aerosólom a dezinfekciu vody.
Detail