BIO odbúravanie rastlinných a živočíšnych tukov pomocov enzýmov

BIO odbúravanie alebo degradácia rastlinných a živočíšnych tukov

 

Rstlinné a živočíšne tuky môže často spôsobovať rôzne problémy. Čistenie a dezinfekcia rôznych druhov povrchov a rôznych znečistení býva často veľmi vážnym problémom, napr. na bitúnkoch, pri priemyselnom spracovaní mäsa a rýb, v potravinárskom priemysle, v kuchyniach jedální, reštaurácii, atď.

 

S podobnými problémami sa môžeme často stretnúť aj pri prevádzke a bakteriologickej reaktivácii septikov, žúmp, lapačov tukov a čističiek odpadových vôd (biologické filtre) a kalojemov (bio-oxidácia vodných nádrží).

 

Práve na odstraňovanie takýchto problémov boli vyvinuté BIOLOGICKÉ PRODUKTY SANOSIL®. Ich účinok je založený na špecifických vlastnostiach enzýmov a baktérií. Pomocou enzymatických a bakteriálnych procesov – bez prídavku ďalších chemikálií – organické kvapaliny, odpady, znečistenie, atď. môžu byť prakticky úplne rozložené a odstránené bez škodlivého účinku na životné prostredie, ľudí alebo zvieratá.

 

SANOSIL® BIOLOGICKÉ PRODUKTY boli vyvinuté na rôzne špecifické oblasti použitia. Obsahujú vyváženú zmes enzýmov a baktérií vybraných špeciálne na to, aby plnili špecifické podmienky aplikácií v každej používanej oblasti.

 

Niektoré SANOSIL® BIOLOGICKÉ PRODUKTY neobsahujú žiadne baktérie. Účelom týchto špeciálnych produktov je skvapalňovať materiály, na ktoré sa majú použiť.

MULTI

hĺbkové odmasťovanie a ručné čistenie povrchov
Detail

Multienzym

prírodná starostlivosť a čistenie odpadných a kanalizačných systémov
Detail

Prolibac

biologická degradácia rastlinných a živočíšnych tukov
Detail

Prolifoss ST.E

na biologickú reaktiváciu a prevádzku čističiek odpadových vôd
Detail

Prolifoss

biologická degradácia fekálnych materiálov
Detail