Čistenie a dezinfekcia pri záplavách a vytopených priestoroch

31. 07. 2018

Čistenie a dezinfekcia po povodni

Problémy vznikajúce po povodni

Prenikanie vody do budov môže byť spôsobené povodňami, netesnosťami strechy, únikom pitnej vody, kumuláciou a neodtekaním odpadových vôd, únikom pary, atď. Poškodenie budovy vodou sa môže stať významným zdrojom mikrobiálnej kontaminácie, najmä pokiaľ ide o odpadové vody a povodne.

Voda vieme odčerpaná v relatívne krátkom časovom období až do 3-4 cm. Stavebné materiály a zariadenia sú obyčajne vážne poškodené vodou a pokryté bahnom. Kontaminované bahno začne čoskoro zapáchať a pravdepodobne dôjde ku vzniku plesní a mikrobiologickej kontaminácii. V tomto okamihu nastáva vysoké riziko infekcie pre obyvateľov budovy.

 

Tipy pre vyčistenie

Po odčerpaní vody zo zaplavených miestností je dôležité kontaktovať vášho poisťovacieho agenta, aby preskúmal poškodenie a aby ste si prediskutovali poistné nároky. Po vybavení poistných záležitostí môže začať postup čistenia. Odstráňte všetky zariadenia, zlikvidujte všetok poškodený nábytok a materiály. Vyumývajte a očistite kefou bahno so zvláštnym dôrazom na rohy a malé praskliny. Všetky steny a zariadenia by mali byť dôkladne vystriekané čistou vodou.  

Ako užitočné pri tomto čistení sa ukázali detergenty na odbúravanie tukov.

Vhodný produkt je čistiaci a dezinfekčný prostriedok Sano Clean. Tento produkt má vynikajúce čistiace vlastnosti. Jeho dezinfekčné komponenty sú ideálne na predúpravu s následnou dezinfekciou prostriedkom Sanosil S006/Sanosil S010. 

 

Dezinfekcia po čistení

Po odčerpaní vody a vyčistení celej budovy je potrebné vydezinfikovať všetky zasiahnuté plochy, čím sa výrazne znižuje riziko infekcie fekálnymi a ďalšími patogénnymi mikroorganizmami. Súčasne môže dochádzať aj k potláčaniu nepríjemného zápachu.

Dôkladná dezinfekcia tiež zabraňuje kontaminácii plesňami za predpokladu, že dezinfekčný prostriedok je účinný proti plesniam.

 

Odbúranie zápachu

Na odbúranie zápachu Vám doporučujeme použiť príparavok SanoSorb. 

 

 

 

Dôležité požiadavky, ktoré musí spĺňať dezinfekčný prostriedok

Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu vodou poškodenej budovy musí spĺňať nasledovné základné požiadavky:

 • Dezinfekčný prostriedok by nemal mať žiadne medzery vo svojej účinnosti, t. j. mal by byť účinný proti baktériám, vírusom, kvasinkám, hubám, plesniam a riasam.
 • Nemal by uvoľňovať žiadne jedovaté alebo výbušné / horľavé plyny.
 • Mal by byť spoľahlivý, bezpečný a ľahko manipulovateľný.
 • Nemal by spôsobovať žiadne poškodenie životného prostredia (podzemných vôd, rýb a iných živočíchov).
 • Mal by mať dlhotrvajúci biocídny účinok.
 • Pri aplikácii vo vnútorných priestoroch by sa nemali vytvárať žiadne zapáchajúce látky.
 • Mal by byť kompatibilný so širokou škálou materiálov, aby sa väčšina povrchov mohla čistiť tým istým dezinfekčným prostriedkom.

 

Dezinfekčný prostriedok Sanosil spĺňajú všetky hore uvedené požiadavky

 

 

Opis dezinfekčného prostriedku Sanosil S006/Sanosil S010

Sanosil S006 je vysokoúčinný, širokospektrálny dezinfekčný prostriedok založený na účinkoch peroxidu vodíka a striebra. Je charakterizovaný širokým spektrom účinnosti, zároveň je spoľahlivý, bezpečný a ľahko sa s ním manipuluje.

 • Vynikajúca účinnosť proti gram pozitívnym baktériám, gram negatívnym baktériám, spórom, vírusom, kvasinkám, hubám* a plesniam* je opakovane testovaná a preukazovaná.
 • Sanosil S006/S010je šetrný k životnému prostrediu a úplne neškodný; je netoxický, bez zápachu a bez chuti.
 • Sanosil S006/S010 nedráždi pokožku a nevyvoláva žiadne alergické reakcie.
 • Sanosil S006/S010 nemá karcinogénne a mutagénne účinky.
 • Sanosil S006/S010 je prakticky 100% odbúrateľný.

* Na odstránenie plesní odporúčame použiť náš výrobok Sanosil S010, dezinfekčný prostriedok špeciálne vyvinutý na boj proti kontaminácii plesňami.

 

Princíp práce

Sanosil S006/S010 je multi-komponentný dezinfekčný prostriedok.

Použitá aktívna látka je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. Počas komplexného výrobného postupu je účinná látka stabilizovaná a posilnená striebrom, čím sa dosahuje výrazne lepšia účinnosť proti mikroorganizmom. Stopy striebra, ktoré zostávajú na ošetrených plochách, nie sú viditeľné ani toxické. Účinne však zabraňujú opätovnej mikrobiologickej kontaminácii.

Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunečné steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemická reakcia kyslíka s molekulami bunečných stien spôsobuje ich denaturáciu a deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom strieborných iónov, ktoré sa viažu na disulfidové väzby proteínov reprodukčného komplexu ako aj metabolického systému mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácii alebo vyzrážaniu. Opätovná kontaminácie povrchov ošetrených Sanosilom S006 je merateľne sťažená (bakteriostatický účinok). Prostredníctvom odstránenia spórov plesní* je zabránené ich opätovnému rastu.

 

* Na odstránenie plesní odporúčame použiť náš výrobok Sanosil S010, dezinfekčný prostriedok špeciálne vyvinutý na boj proti kontaminácii plesňami.

 

 

Aplikácie

Sanosil S006/S010 sa rovnomerne nanáša na čisté a suché povrchy (ktoré sa už nelesknú od vlhkosti), neriedený, pomocou vhodného striekacieho zariadenie (pozri nižšie). V prípade vysoko kontaminovaných povrchov môže dochádzať k tvorbe slabej peny.

Expozičný čas: cca 4 - 12 hodín(najvhodnejšie cez noc).

Takto ošetrené izby môžu byť prístupné kedykoľvek, bez zvláštnych ochranných opatrení.

Dávkovanie: 0,1 - 0,2 l na m2

V prípade silného znečistenia odporúčame opakovať aplikáciu.

 

 

Zariadenia

 

Pre veľké povrchy ponúkame rôzne typy zariadení a príslušenstvom.

 

 

 

 Vysušovanie budovy

Po dokončení dezinfekcie je nanajvýš dôležité začať dôkladne vysušovať budovu. Preto je nevyhnutné používanie vyhrievacích ventilátorov a odvlhčovacích zariadení.

V závislosti na tom, ako dlho stavba bola pod vodou, sušiaca fáza môže trvať dni až týždne.

Ak sa počas sušenia vytvárajú nepríjemné pachy, je nutné opakovať postup dezinfekcie pomocou dezinfekčného prostriedku S006.

Aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie plesňami, neodporúčame prinášať akékoľvek vybavenie a zariadenia / príslušenstvo do budovy pred jej dôkladným vysušením.

 

V prípade znečistenia plesňami

Napriek všetkým prijatým opatreniam sa môže stať, že na povrchu začína rásť pleseň. Viditeľný rast plesní  možno úspešne eliminovať fungicídnym prostriedkom Sanosil S010. Sanosil S010, s hlavnými komponentmi peroxidu vodíka a striebra, je úplne netoxický, na rozdiel od mnohých fungicídnych prípravkov, ktoré sú na trhu k dispozícii.

Pri úprave postihnutej oblasti sa do prostredia okrem kyslíka (O2) neuvoľňuje žiadna iná látka. Preto sa pri použití Sanosilu S010 netreba obávať žiadnych negatívnych vedľajších účinkov látok, ktoré sa môžu do prostredia  uvoľňovať pri použití iných dezinfekčných prostriedkov (chlór, atď.). Veľmi malé množstvo striebra, ktoré zostáva na dezinfikovanom povrchu je neviditeľné a netoxické, a účinne zabraňuje opätovnej mikrobiologickej kontaminácii. Sanosil S010 nemá karcinogénne a mutagénne účinky. Je prakticky neškodný pre odpadové vody a životné prostredie.

 

 Dodatok: 

Porovnanie niektorých dezinfekčných prostriedkov, ktoré sa môžu použiť pri poškodení vodou

 

Dezinfekčný prostriedok

Výhody

Nevýhody

Vhodnosť

Kvartérne amóniové soli

Prijateľná účinnosť, relatívne netoxické pre ľudí

Medzery v účinnosti. Vysoko toxické pre ryby; nemali by prísť do styku s podzemnými vodami.

Len ak sa urobia preventívne  opatrenia proti znečisťovaniu vody.

Halogény / Chlór

Lacné, široko používané, ľahko dosiahnuteľné

Toxické, dráždivé, silne zapáchajúce, žiaden dlhotrvajúci účinok.

Čiastočne vhodné. Vďaka dostupnosti často najľahšie riešenie.

Aldehydy

Veľmi široko používané a známe. Možnosť získania v každom obchode s chemickými prípravkami. Dobrá účinnosť.

Toxické, dráždivé, čiastočne preukázaný karcinogénny účinok, vysoký potenciál spôsobenia alergií.

Vhodné na dezinfekciu, ale kvôli záťaži na životné prostredie po dezinfekcii skôr nevhodné.

Alkohol

Lacný, relatívne netoxický, rýchlo a ľahko dostupný.

Tvorba výbušných a horľavýh plynov. Vysoko rizikový z hľadiska požiaru a nehôd. Žiaden dlhotrvajúci účinok.

Čiastočne vhodné za predpokladu, že je k dispozícii a použije sa dobré odvetranie.

Sanosil S003/S010

Žiadne medzery v účinnosti, netoxický pre ľudí a neškodný pre životné prostredie. Dlhotrvajúci účinok.

Nie je zatiaľ dostupný v každom „Urob si sám“ obchode.

Veľmi vhodný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používajte biocídy bezpečne. Vždy si prečítajte informačný štítok a informácie o produkte pred jeho použitím.

Naše prevádzkové inštrukcie, ústne i písomné, sú založené na rozsiahlych testoch. Naše rady sú podávané podľa našich najlepších existujúcich vedomostí, avšak nie sú právne záväzné, pretože použitie prostriedkoch a ich skladovanie nie sú pod našou priamou kontrolou. Opis produktov a detaily vlastností zlúčenín nezakladajú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody. Okrem toho, na dodávku a platby sa vzťahujú naše bežné podmienky.